کارگاه‌های اوکوله‌له (یوکللی)

کارگاه‌های ماهانه اوکوله‌له

در آکادمی اوکوله‌له ما کارگاه‌هایی را در موضوعات مختلف برگزار می‌کنیم. شما می‌توانید در این صفحه به موضوع هر کارگاه، جزوه و لینک ورود دسترسی پیدا می‌کنید.

موضوعات مختلف

برگزاری کارگاه‌ها به شکل منظم در موضوعات متنوع مناسب برای سطوح مختلف.

آنلاین

کارگاه‌ها به شکل آنلاین برگزار می‌شوند تا امکان شرکت برای همه فراهم باشد.

لینک کارگاه‌ها

این محتوا قفل شده است. برای دسترسی به این بخش نیاز به تهیه اشتراک ویژه دارید.