آهنگ‌های خارجی

در این بخش هر هفته یک آهنگ خارجی قرار خواهد گرفت.

در این بخش هر هفته آموزش یک آهنگ خارجی را قرار خواهیم داد. شما می‌توانید ویدئوی آموزشی، PDF و آکوردهای این آهنگ را قرار خواهیم داد.

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 3 درس‌ها