۴۰ هفته تمرین تقویتی اوکوله له

۴۰ هفته تمرین تقویتی اوکوله‌له

در این بخش تمرینات هفتگی اوکوله‌له بر اساس کتاب Ukulele Aerobics قرار می‌گیرد. این تمرینات به شکل روزانه تقسیم‌بندی شده است و برای هر سطحی مناسب است.

دسترسی به این بخش رایگان است.