آهنگ‌های ایرانی

هر هفته أموزش یک آهنگ جدید ایرانی به این بخش اضافه خواهد شد. ویدئوی آموزش، playalong و PDF هر آهنگ در این بخش قرار خواهد گرفت.

در این بخش می‌توانید به آموزش آهنگ‌های ایرانی دسترسی داشته باشید. برای استفاده بهتر از بخش بهتر است با مطالب دوره‌های ریتم و آکورد و آرپژنوازی آشنایی داشته باشید. هر هفته یک آهنگ جدید به این بخش اضافه خواهد شد.

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 11 درس‌ها