کلاس‌های آنلاین رفع اشکال اوکوله‌له(یوکللی)

جلسات آنلاین رفع اشکال اوکوله‌له

ما هر هفته جلسات رفع اشکال خواهیم داشت که چنانچه سوالی در پکیج‌ها برای شما به وجود آمد آن‌ها را بررسی کنیم. با شرکت در جلسات رفع اشکال می‌توانید مشکلات خود را بیان کنید.