دوره ریتم و آکورد ۳

به سطح ۳ ریتم و آکورد خوش آمدید. تا اینجا در سطح ۱ و۲ الگوهای ریتمیک پرکاربرد ۲/۴، …

دوره ریتم و آکورد ۱

 دوره ریتم و آکورد سطح ۱ بهترین مسیر برای افرادی است که تازه می‌خواهند شروع به یا…