آهنگ‌های ارف

در این بخش آموزش آهنگ‌هایی از کتاب‌هایی مانند دنیای شادی قرار خواهد گرفت. ویدئوی‌های آموزشی،PDF و آکوردهایی از این دسته را می‌توانید در این بخش پیدا کنید.

در این بخش آکورد و آموزش آهنگ‌های کتاب‌هایی مانند دنیای شادی قرار می‌گیرد. هر هفته یک آهنگ جدید را در این بخش قرار خواهیم داد.

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 11 درس‌ها